Bent u op zoek naar een woning in de Duin en Bollenstreek, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij kunnen voor u op zoek gaan naar een woning. Als u uw wensen kenbaar maakt aan ons door middel van het invullen van een aanvraagformulier, dan kunnen wij voor u op zoek gaan naar een passende woning. U kunt uw wensenlijstje invullen door ons opdrachtformulier in te vullen.

Wij bemiddelen voor appartementen, woonhuizen, bungalows of villa’s.  

Door ons uitgebreide netwerk kunnen wij voor u een passende woning vinden.

Naast dat u ons als aanhuur makelaar kunt gebruiken, kunt u ook een woning via onze website huren. U geeft dan aan in welke woning u interesse heeft en dan zullen wij, na een check van uw inkomensgegevens, aan geven bij de eigenaar dat u interesse heeft om de woning te huren. Wij bemiddelen dan voor de eigenaar van de woning en zullen de huurcontracten dan ook aanleveren. Bij deze manier van huren betaald u geen makelaarskosten. Deze zijn dan voor de verhuurder.

Wij horen graag waar uw voorkeur naar uit gaat.

 

Bemiddelingsvoorwaarden voor het huren van een woning via Starteasy bv

Inschrijving geeft geen garantie tot het vinden van een woning. Starteasy is afhankelijk van aanbod en verhuurder. 

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Starteasy opdracht heeft gegeven tot het bemiddelen bij het huren van een of meerdere woningen.

Huurbedrag: Het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder, inclusief vergoedingen voor stoffering en/of meubilering en/of servicekosten en/of overige delen waaruit de totale huurprijs is opgebouwd.

Artikel 1: De overeenkomst.

 • 1.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het naar waarheid ingevulde Starteasy inschrijfformulier of het versturen van een naar waarheid ingevuld online inschrijfformulier op www.Starteasy.nl
 • 1.2 De opdrachtgever is verplicht een geldig identiteitsbewijs en recente inkomensgegevens bij de inschrijving te overleggen. Alle door opdrachtgever verstrekte documentatie blijft in het archief van Starteasy en zal niet aan derden worden verstrekt. Starteasy behoudt het recht de door opdrachtgever verstrekte gegevens te vernietigen.
 • 1.3 Alle aanbiedingen van Starteasy zowel schriftelijk, per email, online als mondeling zijn vrijblijvend. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkele rechten ontlenen.

Artikel 2: De inschrijving.

 • 2.1 Indien opdrachtgever een inschrijving online bij www.Starteasy.nl uitvoert, is opdrachtgever aan Starteasy € 30,00 (inclusief 21% BTW) inschrijfgeld verschuldigd.
 • 2.2 Opdrachtgever dient de verschuldigde inschrijfkosten gelijktijdig met het insturen van de aanvraag aan Starteasy bv over te maken
 • 2.3 De inschrijving is 6 maanden geldig. Het inschrijfgeld wordt nooit aan de opdrachtgever gerestitueerd.
 • 2.4 Alle overheadkosten die door Starteasy worden gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van deze opdracht zijn voor rekening van Starteasy.
 • 2.5 Het toegekende inschrijfnummer aan opdrachtgever is niet op andere natuurlijke en/of of rechtspersonen overdraagbaar.

Artikel 3: De werkzaamheden.

 • 3.1 De werkzaamheden van Starteasy, het bemiddelen in het huren van geschikte woon- of bedrijfsruimte, vangen aan na ontvangst van een volledig ingevuld, naar waarheid ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, betaling van het inschrijfgeld en het overleggen van een geldig legitimatiebewijs, recente inkomensgegevens en/of werkgeversverklaring en/of accountantsverklaring.
 • 3.2 De verdere door Starteasy te verrichten werkzaamheden bestaan uit het adviseren en begeleiden bij het bezichtigen, het aanbieden van mogelijk geschikte objecten, de onderhandeling, het afhandelen van de bemiddeling en oplevering van het door opdrachtgever gehuurde object. In vele gevallen zal Starteasy de huurovereenkomst opstellen, dit behoort echter niet tot de verplichtingen van Starteasy.

Artikel 4: De betalingen.

 • 4.1 Indien Starteasy er in slaagt om succesvol te bemiddelen bij het huren een of meerdere door opdrachtgever geaccepteerde object(en) is opdrachtgever hiervoor bemiddelingskosten aan Starteasy verschuldigd. Deze bemiddelingskosten dienen of na ondertekening van een acceptatieformulier, of na het ondertekenen van een huurovereenkomst binnen 48 uur aan Starteasy te worden voldaan en bedragen: voor ieder object dat door Starteasy succesvol is bemiddeld 1 maand huur, te weten gelijk aan het huurbedrag van het door opdrachtgever gehuurde object. Deze bemiddelingskosten zijn exclusief 21 % BTW. Op het moment dat de uiteindelijk overeengekomen huurprijs lager uitvalt, is de vergoeding gelijk aan de huurprijs waarvoor het object werd aangeboden.
 • 4.2 Als het object, waarop de bemiddelingskosten betrekking hebben, inclusief energiekosten wordt aangeboden, dan zijn de bemiddelingskosten gelijk aan het huurbedrag inclusief deze energiekosten.
 • 4.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde bedragen zijn eenmalig aan Starteasy verschuldigd.
 • 4.4 Opdrachtgever kan niet over de door Starteasy succesvol bemiddelde object beschikken, dan nadat de bemiddelingskosten aan Starteasy, de eerste huurbetaling en de waarborgsom zijn voldaan. Bij acceptatie van een door Starteasy aangeboden object, dient opdrachtgever een acceptatieformulier en/of een huurovereenkomst te ondertekenen. Na ondertekening van het acceptatieformulier en/of de huurovereenkomst heeft Starteasy te allen tijde recht op de verschuldigde bemiddelingskosten ten hoogte van 1 maand huur exclusief 21% BTW, gelijk aan het huurbedrag.
 • 4.5 LET OP! Indien opdrachtgever mondeling /schriftelijk een door Starteasy aangeboden object heeft geaccepteerd, Starteasy heeft de betreffende huurovereenkomst en/of acceptatieformulier opgesteld, maar opdrachtgever ziet af van het daadwerkelijk huren van het eerder geaccepteerde object en zal derhalve de door Starteasy opgemaakte documenten niet ondertekenen, dan is opdrachtgever aan Starteasy te allen tijde een annuleringsvergoeding verschuldigd ten hoogte van 50% van de oorspronkelijk verschuldigde bemiddelingskosten. Opdrachtgever dient deze annuleringskosten binnen 48 uur na annulering a contant /per bank te voldoen.
 • 4.6 Facturen van Starteasy waarbij de betalingstermijn is overschreden worden uit handen gegeven aan Juresta te Apeldoorn, waarbij Starteasy is aangesloten. Alle bijkomende kosten, gerechtelijke kosten en/of buiten gerechtelijke kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.

 • 5.1 Starteasy is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, zijn verplichtingen en/of gedragingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • 5.2 Op alle ontstane relaties tussen Starteasy en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Hulp nodig bij het huren van een woning?

Danny helpt u graag verder en brengt uw wensen in kaart.
Bel: 06 12105194
of stuur ons een e-mail